راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر نجف به امام خميني
جمعه 10 تير 0
شنبه 11 تير 2,500,000
یکشنبه 12 تير 2,300,000
دوشنبه 13 تير 0
سه شنبه 14 تير 2,300,000
چهارشنبه 15 تير 0
پنجشنبه 16 تير 2,800,000
جمعه 17 تير 0
شنبه 18 تير 3,400,000
یکشنبه 19 تير 3,900,000
دوشنبه 20 تير 0
سه شنبه 21 تير 3,700,000
چهارشنبه 22 تير 0
پنجشنبه 23 تير 3,690,000
جمعه 24 تير 0
شنبه 25 تير 3,200,000
یکشنبه 26 تير 3,100,000
دوشنبه 27 تير 0
سه شنبه 28 تير 3,700,000
چهارشنبه 29 تير 0
پنجشنبه 30 تير 3,300,000
جمعه 31 تير 0
شنبه 1 مرداد 3,900,000
یکشنبه 2 مرداد 3,500,000
دوشنبه 3 مرداد 3,900,000
سه شنبه 4 مرداد 6,000,000
چهارشنبه 5 مرداد 3,900,000
پنجشنبه 6 مرداد 5,000,000
شنبه 8 مرداد 3,900,000
یکشنبه 9 مرداد 3,500,000
دوشنبه 10 مرداد 3,900,000
سه شنبه 11 مرداد 6,000,000
پنجشنبه 13 مرداد 5,000,000
یکشنبه 16 مرداد 3,800,000
سه شنبه 18 مرداد 6,000,000
پنجشنبه 20 مرداد 5,000,000
یکشنبه 23 مرداد 3,800,000
سه شنبه 25 مرداد 6,000,000
پنجشنبه 27 مرداد 5,000,000
یکشنبه 30 مرداد 3,500,000
سه شنبه 1 شهریور 6,000,000
سه شنبه 8 شهریور 6,000,000
سه شنبه 15 شهریور 6,000,000
سه شنبه 22 شهریور 6,000,000
سه شنبه 29 شهریور 6,000,000
سه شنبه 5 مهر 6,000,000
سه شنبه 12 مهر 6,000,000
سه شنبه 19 مهر 6,000,000
سه شنبه 26 مهر 6,000,000
سه شنبه 3 آبان 6,000,000